Wydarzenia

W Muzeum Prus Zachodnich odbywają się regularnie wykłady, odczyty, warsztaty, prezentacje książek, jak również sympozja.

Veranstaltungen im Westpreußischen Landesmuseum

Veranstaltungen im Westpreußischen Landesmuseum

Program wydarzeń opublikowany zostanie z jedno-, dwu- lub trzymiesięcznym wyprzedzeniem. W subskrypcji będą te wcześniejsze zapowiedzi regularnie wysyłane również drogą pocztową lub e-mailem.

Za wydarzenia te ponosi odpowiadzialność częściowo samo Muzeum Prus Zachodnich, częściowo odbywają się one we współpracy z Fundacją Kultury Prus Zachodnich lub z Referatem Kultury.

Niezależnie od tych ofert, Fundacja Kultury oraz Referat Kultury mogą również przeprowadzać samodzielne wydarzenia w Muzeum Prus Zachodnich. W przypadku Fundacji Kultury jest to raczej rzadkie, chodzi tu np. o szczególne wydarzenia naukowe, takie jak zjazdy czy sympozja. W przypadku Referatu Kultury, który usytuowany jest przy Muzeum, ale wspierany jest niezależnie przez pełnomocniczkę rządu ds. kultury i mediów, zdarza się to częściej. Jego obszar tematyczny nie ogranicza się tylko do Prus Zachodnich, lecz obejmuje także Ziemię Poznańską, Polskę Środkową, Wołyń i Galicję. Poza tym należą do spektrum jego działalności kulturalnej zwłaszcza kooperacja ze szkołami oraz programy dla dzieci i młodzieży. Imprezy te będą dlatego też oddzielnie zaanonsowane na stronie Referatu Kultury i na jego własnej stronie na Facebook.