ARCHIWUM ZDJĘĆ PRUS ZACHODNICH

PK_ZoppotArchiwum Zdjęć Prus Zachodnich obejmuje dotychczas ponad 9.000 dokumentów.