Wydarzenia

W Muzeum Prus Zachodnich odbywają się regularnie wykłady, odczyty, warsztaty, prezentacje książek, jak również sympozja.

Medienraum

Program wydarzeń opublikowany zostanie z jedno-, dwu- lub trzymiesięcznym wyprzedzeniem. W subskrypcji będą te wcześniejsze zapowiedzi regularnie wysyłane również drogą pocztową lub e-mailem.

Za wydarzenia te ponosi odpowiadzialność częściowo samo Muzeum Prus Zachodnich, częściowo odbywają się one we współpracy z Fundacją Kultury Prus Zachodnich lub z Referatem Kultury.

Niezależnie od tych ofert, Fundacja Kultury oraz Referat Kultury mogą również przeprowadzać samodzielne wydarzenia w Muzeum Prus Zachodnich. W przypadku Fundacji Kultury jest to raczej rzadkie, chodzi tu np. o szczególne wydarzenia naukowe, takie jak zjazdy czy sympozja. W przypadku Referatu Kultury, który usytuowany jest przy Muzeum, ale wspierany jest niezależnie przez pełnomocniczkę rządu ds. kultury i mediów, zdarza się to częściej. Jego obszar tematyczny nie ogranicza się tylko do Prus Zachodnich, lecz obejmuje także Ziemię Poznańską, Polskę Środkową. Poza tym należą do spektrum jego działalności kulturalnej zwłaszcza kooperacja ze szkołami oraz programy dla dzieci i młodzieży.