OKRES ROZKWITU KULTURY

OKRES ROZKWITU KULTURY

OKRES ROZKWITU KULTURY

Epoka od XVI do XVIII wieku stwarzała zachodnim Prusom, należącym w tym czasie jako „Prusy Królewskie“ do Królestwa Polskiego, znakomite warunki dla rozkwitu sztuki i nauki. Daleko idące przywileje religijne i samorządowe umożliwiały temu korzystającemu z handlu morskiego regionowi wzrastający dobrobyt, który znalazł wyraz nie tylko w popycie na rzemiosło artystyczne czy w reprezentacyjnych budowlach tego czasu w Gdańsku. Co więcej – powstało w tym środowisku obszerne dzieło Krzysztofa Hartknocha „Alt- und Neues Preussen“, dotyczące historii i krajoznawstwa oraz przekazujące we wczesnych widokach miast ważne dokumenty – niektóre z nich można zobaczyć na wystawie.

Główną atrakcją tej sekcji jest ukazana w specjalnej witrynie okazała tapiseria burmistrza Eggerta von Kempen z 1620 roku, jedyny zachowany gobelin ścienny z gdyńskiego gospodarstwa domowego tego czasu.

Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close