WCZESNA HISTORIA & ZAKON KRZYŻACKI

WCZESNA HISTORIA & ZAKON KRZYŻACKI

WCZESNA HISTORIA & ZAKON KRZYŻACKI

W tym miejscu rozpoczyna się ścieżka historyczna prowadząca przez ekspozycję stałą Muzeum. Znaleziska archeologiczne potwierdzają zasiedlenie późniejszych Prus Zachodnich już w epoce kamienia gładzonego. We wczesnym średniowieczu obszary te zamieszkiwane były przez plemiona Prusów, zajmujące się uprawą ziemi, polowaniem i połowem ryb oraz utrzymujące żywe kontakty handlowe z północną i środkową Europą.

Zakon Krzyżacki, który przyspieszał od 1231 roku podporządkowanie i chrystianizację Prusów, założył tam samodzielne terytorium i ukształtował na stale ten kraj: założono nowe wioski i miasta, rozbudowano system administracyjny i wspierano rolnictwo. Oprócz tego powstały traktowane do czasów dzisiejszych jako typowe dla tego regionu budowle świeckiego i sakralnego gotyku ceglanego – w ekspozycji reprezentowane przez duże modele zamku w Malborku i gdańskiej Bazyliki Mariackiej.

Stulecia późniejsze spoglądały z dużym zainteresowaniem – i oczywiście również z bardzo odmiennych perspektyw – na tę epokę; świadczą o tym z jednej strony stylizowane portrety wielkich mistrzów, przywódców Zakonu Krzyżackiego, z drugiej strony monumentalne malowidło historyczne Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem“, ukazane w pomniejszonej reprodukcji.

 

 

Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close