EKSPOZYCJA STAŁA

Leben auf dem Lande

Leben auf dem Lande

W Muzeum prowadzi ścieżka historyczna poprzez stacje dziejów Prus Zachodnich. Naświetla ona kulturalne i polityczne znaczenie Zakonu Krzyżackiego oraz ukazuje, w jaki sposób kwitnący handel nad Morzem Bałtyckim stał się później dla miast Hanzy – takich jak Gdańsk czy Elbląg – podstawą wielkiego dobrobytu. Ścieżka ta prowadzi dalej do Fryderyka Wielkiego, który prowincję tę dołączył w 1772 roku do swego obszaru władzy; następnie poprzez szczególnie radykalne ustanowienia traktatu wersalskiego aż do nazistowskiej wojny zagłady i – jako do jednej z jej katastrofalnych konsekwencji – do ucieczki oraz wypędzenia ludności niemieckiej. Nawiązując do tej cezury ścieżka historyczna dobiega do stacji integracji, specyficznej kultury wspomnień, a także aktywności ziomkowskich, zanim swój cel osiąga w przedstawieniu skierowanego w przyszłość projektu partnerstwa niemiecko-polskiego: filii Muzeum Prus Zachodnich w Muzeum Regionalnym w Krokowej.

Danzig-Zimmer

Danzig-Zimmer

Główne zagadnienia przedstawione są w pieczołowicie urządzonych wnętrzach tematycznych. Jakie asocjacje i wspomnienia wzbudza miasto Gdańsk, znana już we wczesnych czasach nowożytnych metropolia? Jakie znaczenie dla nauki i sztuki posiada tak często w okolicy napotykany bursztyn? Ekspozycja stała opowiada o tym, jak również o rozkwicie kultury w Prusach Królewskich w czasach baroku, czy o pełnej zmian karierze z Prus zachodnich pochodzącego i w czasach narodowego socjalizmu wyklętego malarza, Brunona Krauskopfa.