OKRES ROZKWITU KULTURY

OKRES ROZKWITU KULTURY

OKRES ROZKWITU KULTURY

Epoka od XVI do XVIII wieku stwarzała zachodnim Prusom, należącym w tym czasie jako „Prusy Królewskie“ do Królestwa Polskiego, znakomite warunki dla rozkwitu sztuki i nauki. Daleko idące przywileje religijne i samorządowe umożliwiały temu korzystającemu z handlu morskiego regionowi wzrastający dobrobyt, który znalazł wyraz nie tylko w popycie na rzemiosło artystyczne czy w reprezentacyjnych budowlach tego czasu w Gdańsku. Co więcej – powstało w tym środowisku obszerne dzieło Krzysztofa Hartknocha „Alt- und Neues Preussen“, dotyczące historii i krajoznawstwa oraz przekazujące we wczesnych widokach miast ważne dokumenty – niektóre z nich można zobaczyć na wystawie.

Główną atrakcją tej sekcji jest ukazana w specjalnej witrynie okazała tapiseria burmistrza Eggerta von Kempen z 1620 roku, jedyny zachowany gobelin ścienny z gdyńskiego gospodarstwa domowego tego czasu.