WCZESNA HISTORIA & ZAKON KRZYŻACKI

WCZESNA HISTORIA & ZAKON KRZYŻACKI

WCZESNA HISTORIA & ZAKON KRZYŻACKI

W tym miejscu rozpoczyna się ścieżka historyczna prowadząca przez ekspozycję stałą Muzeum. Znaleziska archeologiczne potwierdzają zasiedlenie późniejszych Prus Zachodnich już w epoce kamienia gładzonego. We wczesnym średniowieczu obszary te zamieszkiwane były przez plemiona Prusów, zajmujące się uprawą ziemi, polowaniem i połowem ryb oraz utrzymujące żywe kontakty handlowe z północną i środkową Europą.

Zakon Krzyżacki, który przyspieszał od 1231 roku podporządkowanie i chrystianizację Prusów, założył tam samodzielne terytorium i ukształtował na stale ten kraj: założono nowe wioski i miasta, rozbudowano system administracyjny i wspierano rolnictwo. Oprócz tego powstały traktowane do czasów dzisiejszych jako typowe dla tego regionu budowle świeckiego i sakralnego gotyku ceglanego – w ekspozycji reprezentowane przez duże modele zamku w Malborku i gdańskiej Bazyliki Mariackiej.

Stulecia późniejsze spoglądały z dużym zainteresowaniem – i oczywiście również z bardzo odmiennych perspektyw – na tę epokę; świadczą o tym z jednej strony stylizowane portrety wielkich mistrzów, przywódców Zakonu Krzyżackiego, z drugiej strony monumentalne malowidło historyczne Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem“, ukazane w pomniejszonej reprodukcji.