Zdjęcia z przełomu wieków, Hermann Ventzke (1847-1936) w drodze z kamerą płytową