Muzeum

Der Kreuzgang

Der Kreuzgang

Na tej stronie oferujemy Państwu obok uwag praktycznych także ogólne informacje o Muzeum, o budynku klasztornym, w którym się ono mieści oraz o regionie „Prus Zachodnich“.