HISTORIA MUZEUM

Do 1945 roku w Prusach Zachodnich istniał zróżnicowany krajobraz muzealny. Obok Centralnego Muzeum Prowincjonalnego w Gdańsku miało swoją siedzibę Muzeum Miejskie, jak i Muzeum Krajowe Historii Gdańska. Inne miasta Prus Zachodnich takie, jak Elbląg, Malbork, Grudziądz lub Toruń dysponowały również niezwykłymi muzeami, do których dołączyły kolejne komunalne lub prywatne kolekcje.

Eröffnung des Westpreußischen
Landesmuseum am Standort Wolbeck am 6. Juli 1975
mit dem damaligen Bundessprecher
Felician Antonius Prill

Nagły brak dostępu do tych wszystkich miejsc pamięci stanowił dla uchodźców i wypędzonych stratę trudną do oszacowania; dopiero po ponad 15 latach otworzyły się nowe perspektywy i można było ponownie podjąć systematyczną działalność kolekcjonerską. Po upływie kolejnych dziesięciu lat we wczesnych latach siedemdziesiątych XX wieku zostały skonkretyzowane początkowo ogólne wizje. Dzięki wciąż rosnącej liczbie eksponatów można było przygotować własną ekspozycję stałą: Westfalskie Muzeum Krajowe, które już od dawna wynajmowało budynek Drostenhof w Wolbecku, jako magazyn, zaoferowało muzealnikom zajmującym się tematyką Prus Zachodnich, aby korzystali z niektórych pomieszczeń budynku. Dlatego 6 lipca 1975 roku można było uroczyście otworzyć Centrum Kultury i Dokumentacji ds. Prus Zachodnich. Od tamtej pory po raz pierwszy w Niemczech zachodnich oddano do użytku publicznego stałą ekspozycję, dotyczącą Prus Zachodnich.

Der Drostenhof in Münster-Wolbeck - von 1975 bis 2012 Sitz des Westpreußischen Landesmuseums

Der Drostenhof in Münster-Wolbeck – von 1975 bis 2012 Sitz des Westpreußischen Landesmuseums

Po opuszczeniu przez Westfalskie Muzeum Krajowe w 1983 roku siedziby w budynku Drostenhof, Centrum Kultury i Dokumentacji ds. Prus Zachodnich przejęło cały budynek. Zmieniono również oficjalną nazwę na Muzeum Prus Zachodnich. Od tego czasu możliwe było regularne przygotowanie wystaw specjalnych i kameralnych. Kolejny pozytywny skutek miało przejęcie w 1991 roku instytucjonalnego wsparcia przez Republikę Federalną Niemiec, przez to zwiększyła się stabilność planów a ponadto teraz można było zatrudnić więcej personelu. Hans-Jürgen Schuch inicjator i wieloletni dyrektor muzeum przekazał 1 kwietnia 1998 roku swojemu następcy dr Lotharowi Hyssowi dobrze funkcjonujące muzeum.

Das ehemalige Franziskanerkloster in Warendorf - seit 2014 Sitz des Westpreußischen Landesmuseums

Das ehemalige Franziskanerkloster in Warendorf – seit 2014 Sitz des Westpreußischen Landesmuseums

Już w latach dziewięćdziesiątych XX wieku wiadome było, że stałe użytkowanie budynku Drostenhof jest możliwe tylko po wykonaniu znaczącej przebudowy i generalnych remontów. Oprócz tych rozważań brano pod uwagę alternatywy, lecz ostatecznie zrezygnowano ze wszystkich planów. Po długiej fazie planowania i rezygnacji z planów wybrano dawny klasztor Franciszkanów w Warendorfie, który po odpowiedniej przebudowie i urządzeniu jest od 2013 roku nową siedzibą Muzeum Prus Zachodnich.