CZYM SĄ PRUSY ZACHODNIE?

 

Die Provinz Westpreussen 1878-1920

Die Provinz Westpreussen 1878-1920

„Prusami Zachodnimi“ określa się region rozpościerający się nad dolnym biegiem Wisły – od Torunia na południu do Gdańska nad Morzem Bałtyckim. Z kilkoma przerwami Prusy Zachodnie tworzyły od 1772 do 1920 roku prowincję pruską. Do jej historii należą z jednej strony czasy panowania Zakonu Krzyżackiego, który posiadł te obszary w 1231 roku, schrystianizował je i rozwinął kulturalnie, z drugiej strony – trwająca od 1454 roku 300-letnia faza, w której region dolnej Wisły jako „Prusy Królewskie“ należał do Królestwa Polskiego.

Die heutigen Woiwodschaften an der unteren Weichsel

Die heutigen Woiwodschaften an der unteren Weichsel

Niemcy i Polacy w tym regionie żyli ze sobą długo w zgodzie. Dopiero od końca XIX wieku obszar ten stał się miejscem konfliktów etnicznych i nacjonalno – politycznych, które doprowadziły w konsekwencji – na skutek wywołanej przez nazistów wyniszczającej wojny – do ucieczki oraz do systematycznego wypędzenia ludności niemieckiej. Obecnie region ten stanowi część Rzeczypospolitej Polskiej, a w sobie zamknięta ówczesna prowincja należy do pięciu różnych województw.

Dzisiaj „Prusy Zachodnie“ są ważnym miejscem pamięci historycznej i kulturalnej wcześniejszych Niemiec Wschodnich. Przez odkrywanie własnego regionu dzisiejszy polscy mieszkańcy idą szlakami historycznych Prus Zachodnich: z odrębnej historii rozwijają się formy wspólnej pamięci nie baczącej na granice. Muzeum Prus Zachodnich chce się do tego znacząco przyczyniać.